Kända moderna skulpturer

Skulpturer utställda på allmän plats är ett av vår tids effektiva sätt att förmedla politiska och ideologiska åsikter. Få verk lyckas förmedla smärta och förlust som åsynen av sextio par skor på kanten av Danube floden i Budapest, en påminnelse om folkmordet under andra världskriget då tusentals beordrades att ta av sig sina skor innan det sköts till döds.

“The Knotted Gun”, en staty som ursprungligen var utställd framför UN Högkvarteret i New York men finns nu på flera ställen i världen. Det är en staty med en enorm revolver där pipan vridits ihop till en knut, en modern ikon som återskapats i miljoner exemplar världen över. Det är ett minnesmonument för John Lennon som sköts till döds och den tolkas ofta som ett övergripande fördömande av våld.

Engelska skulpturer

I Falkirk, Skottland, tornar sig två par hästhuvuden trettio meter över besökarna till The Helix-parken. Skulpturen Kelpies, av Andy Scott, är ett monument till Skottlands historia och tradition, och är ett åberopande till den lokala mytologin om hästliknande varelser vid namn Kelpies, som sägs kunna ändra skepnad. De är helt byggda i stål och varje häst väger över 300 ton.

I Oxford, England, är det många som stannar till och tar en närmare titt på vad som ser ut som en haj som dykt ner från himlen och slagit sig genom taket på ett radhus. Statyn heter “The Headington Shark” och beställdes av husets dåvarande ägare Bill Heine, ifrån skulptören John Buckley. Skulpturen restes på 41 årsdagen Nagasakis kärnvapenbombning.

Hyllningar av hjältar

Exakt femtio år efter arresteringen av folkhjälten Nelson Mandela, på exakt samma plats 56 mil söder om Durban i Sydafrika, restes skulpturen av Marco Cianfanelli för att hylla Mandela. Den är konstruerad av femtio balkar i rostfritt stål vilka representerar Mandelas fångenskap. Det går att urskilja Mandelas ansikte när man ser statyn från precis rätt vinkel.

I ren motsats finner vi i Reykjavik, Island, statyn som avbildar en politiker på väg till jobbet, i kostym med portfölj, men istället för att avbilda en särskild person består den större delen av hans överkropp av ett enda oformligt stenblock. Magnús Tómassons skulptur är tänkt att kunna tolkas antingen som satir mot ansiktslösa byråkrater, eller en hyllning.

Australienska skulpturer

I Victoria, Australien, kan man se hörnet av ett hus som sticker upp ur marken, som om hela byggnaden vält över och sjunkit rakt ner i marken. Byggnaden avbildar hörnet av stadsbiblioteket, och skulpturens budskap handlar om den tyngande mängd kunskap som studenter förväntas lära sig. En alternativ tolkning är att skulpturen visar på tyngden av böckerna i stadsbiblioteket.

1994 gav skulptören Simon Perry sitt svar på en allmän förfrågan om “unika och distinkta gatubänkar” från Melbournes stadregering. Skulpturen heter “Public Purse” och agerar som allmän bänk, formad som en gammaldags pengapung, något likt en mussla. Skulpturen är byggd utav röd granit och rostfritt stål, och passande för motivet är den placerad i finansdistriktet på Bourke Street.

Brinnande skulptur i hippiefestival

Den enorma folkfestivalen Burning Man har som tradition att varje år presentera spektakulära skulpturer och konstverk på festivalområdet, och särskilt viktigt är själva “Burning man”, en särskilt stor skulptur som är höjdpunkten på festivalen. Den kallas för “Brinnande mannen” eftersom den varje år sätts i brand vid festivalens avslut, för att ge plats till en helt ny skapelse följande år.

Vi bränner också i Sverige!

I Sverige har vi också erfarenhet av brinnande skulpturer. Varje år byggs en skulptur av en stråbock upp i Gävle, den så kallade “Gävlebocken”. Skulpturen är för att fira julen, men efter att den olagligt brändes ned redan första gången som den restes, 1966, så har det blivit en tradition för vissa individer att försöka bränna ner den årligen.