Muralmålning

Muralmålning har förmodligen funnits lika länge som människan, målningarna har varit, och kommer att fortsätta vara, väldigt värdefulla för att lära oss mer om människans historia. Muralmålning, som enkelt kan översättas till väggmålning, som har hittats i grottorna i Lascaux i Frankrike kan anses ha samma betydelse som dagens muralmålningar inom street art.

Muralmålning har använts som utsmyckning av byggnader, murar och andra stora offentliga ytor, men även som en form av verktyg för kommunikation, budskap och opinioner. Till exempel har målningarna i Nordirland använts som uttrycksmedel för kampen mot rasism. Det fanns också stora ytor med muralmålningar på muren mellan östra och västra Berlin i Tyskland.

Muralmålning – Kladd av ungdomar eller konst?

Som vi redan konstaterat har muralmålning funnits långt bak i historien, det har använts som anslagstavlor för diverse budskap, för dokumentation av livet, men hur är det med de kända konstnärerna, har de också använt sig av denna konsttyp? Ja, faktiskt. Flera tidiga stora konstnärer använde sig av denna konstform. Och under 1920-talet blomstrade denna konstform.

Muralmålningstekniken har länge varit en favoritkonstform, även hos till exempel den store konstnären Leonard da Vinci. Han målade till exempel Den sista måltiden som en stor muralmålning, det är också den mest kända målningen i västvärlden. Den finns att beskåda i kyrkan i klostret Santa Maria delle Grazie i Milano i norra Italien.

Vad är street art?

Street art förknippas ofta med graffiti men det finns många olika genrer, det behöver inte enbart bestå av målningar av olika slag utan kan innefatta egentligen alla konstarter som utförs på gatorna. När det gäller just målning och graffiti så har den från början olagliga konstformen nu äntligen fått mer och mer erkännanden.

Idag är det många städer och kommuner som beställer konstverk som ska smycka deras byggnader. I dessa fall är muralmålningen en perfekt konstform. För beställaren blir målningen ett blickfång som är svårt att ignorera, med rätt motiv gör den också att en grå och tråkig vägg i en stadsdel helt plötslig kan få hela omgivningen att lysa upp.

Tekniker och material

Det finns flera olika tekniker vid muralmålning. En av de äldsta teknikerna är frescomålning. Här lägger du pigment blandat med vatten på en fuktig bakgrund av puts eller gips. Genom en kemisk reaktion fäster sedan pigmenten på bakgrunden. Det är en mycket hållbar teknik och användes till exempel av de stora kända konstnärerna.

Idag använder man oljefärg eller akrylfärg och målar med pensel eller airbrush. Ganska nyligt har också de digitala verktygen kommit till mural målningen. Idag kan konstnärerna använda stora utskrifter i vinyl men även måla direkt på väggen. Nackdelen med de utskrivna konstverken är att de ofta finns i flera upplagor och att muralmålningen därför inte blir unik.

Nutida konstnärer inom muralmålning

Två världskända konstnärer inom muralmålningen är tvillingarna Gastavo och Otavio Pandolfo. De föddes 1974 i Sao Paulo, Brasilien. Under uppväxten ägnade de sig åt graffiti på stadens gator. I dag är de erkända för bland annat sina muralmålningar, både inom hemlandet och runt om i världen. I Stockholm har bröderna gjort en flera våningar hög målning på Södermalm.

Muralmålning – Konst eller klotter?

Muralmålning är en seriös konstform och ett sätt att uttrycka sig för en stor publik. Det kan absolut inte kallas för klotter och det har en mening som utsmyckning, uttryck, och även historisk dokumentation. Nästa gång du reser, vare sig i Sverige eller utomlands, passa på att ta en titt på dessa många gånger vackra och tänkvärda konstverk.